نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج
     

***************

توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج

******************************

***********

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1397

3ماهه اول سال1397             6ماهه اول سال1397              9ماهه سال1397

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1396

3ماهه اول سال1396             6ماهه اول سال1396              9ماهه سال1396

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1395

9ماهه سال 1395

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1394

 3ماهه اول سال1394                 6ماهه اول سال1394               9ماهه سال1394

========================

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3ماهه اول سال1393                 6ماهه اول سال1393               9ماهه سال1393

========================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6ماهه اول سال1392                            9ماهه سال1392

========================

آخرین بروز رسانی : 1397/01/23 11:39:34  تعداد مشاهده : 2101  نویسنده / ویرایشگر : AdminFullName