نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

ازدواج و طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق
     

***********

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1397

3ماهه اول سال1397             6ماهه اول سال1397              9ماهه سال1397

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1396

3ماهه اول سال1396             6ماهه اول سال1396              9ماهه سال1396

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1395

9ماهه سال1395

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1394

3ماهه اول سال1394      6ماهه اول سال1394        9ماهه سال1394

========================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ماهه اول سال1393      6ماهه اول سال1393        9ماهه سال1393

========================

سال 1392

----------------------------------------

3ماهه اول سال1392      6ماهه اول سال1392        9ماهه سال1392

========================

سال 1391

---------------------------------

3ماهه اول سال1391      6ماهه اول سال1391        9ماهه سال1391

========================

آخرین بروز رسانی : 1397/07/23 06:19:54  تعداد مشاهده : 2230  نویسنده / ویرایشگر : AdminFullName